ÖGONOPERATIONSKLINIKEN

erfarenhet och kvalite´

Tel: 046- 590 19 19   |   E-post: info@ogonop.com


Vi kommer snart att upphöra med mottagning och operativ verksamhet kopplat till Region Skåne på Annedalsvägen i Lund. Inga nya remisser emottages, samt de som inkommer,  kommer att återgå till inremitterande. 


De som redan fått operationstid, blir opererade  samt har 30 dagars uppföljning vid behov, enligt avtal med Region Skåne.